Kognitiv rehabilitering
med neuropsykologiskt perspektiv

 

Kognition handlar om att förstå och hantera sin vardag och sitt liv.
I utbildningen får ni kunskap om att förstå de olika kognitiva förmågorna (ca 35 st),
hur de ter sig efter en hjärnskada, behandlingsstrategier samt förhållningssätt.

 

gunnel

Gunnel Eriksson, leg arbetsterapeut, utbildningskonsult

Jag har drygt 20-årig klinisk erfarenhet av arbete inom neurologi - främst stroke­rehab­ili­tering och traumatiska hjärnskador.
Jag anordnar kurser och föreläser för olika yrkeskategorier som arbetar med vård och rehabilitering av hjärnskadade personer
samt blir inbjuden som föreläsare runt om i Sverige men även i Norge, Finland och Spanien. Läs mer Om GEU